De Rijksoverheid werkt ernaartoe om volledig circulair te zijn in 2050 en hiervoor zijn er concrete plannen nodig. Hans de Boer, voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, die veel potentie ziet in een circulaire economie, vertelde in januari al, dat er bedrijfsmatig veel zal moeten veranderen. ‘We moeten processen gaan inrichten, we moeten gaan samenwerken, er moeten nieuwe businessmodellen komen. Als we dat niet doen, dan blijft het en gezellig babbelbox.’ Aldus, Hans de Boer.

Een circulaire economie heeft vele aantrekkelijk kanten, waarvan een overheersend deel bestaat uit het voorkomen van de verdere beschadiging, uitputting en vervuiling van de aarde. Dit grote duurzame aspect klinkt weinig mensen verkeerd in de oren. Wél vragen veel zich af, of dit nou uit te voeren is met betrekking tot de werkgelegenheid. Hoe zit het met de banen?

Welke stap maak jij?

Via Leef Circulair heb ik